புதிய பதிவுகள்

யூதர்கள் ஏன் இத்தனை கொடூரமானவர்களாக இருக்கின்றார்கள்?|| மூன்றாம் உலக யுத்தம்? ( பாகம்-45)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-45)- நிராஜ் டேவிட் யூதர்கள் ஏன் தொடர்ச்சியாக அழிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள்? யூதர்களை இந்த உலகம் ஏன் வெறுக்கின்றது? யூதர்கள் ஏன்…

மர்மங்கள்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்-மகாபராதத்திலும் பைபிளிலும் ஆதாரங்கள்?( உண்மையின் தரிசனம்)

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகளின் பிரசன்னம், ஆழுகை இருந்துள்ளது என்பதை நிரூபிப்பதற்கு பைபியில் இருந்து மகாபாரதத்தில் இருந்தும் ஆதாரங்களை எடுத்து…

பூமி அழியப்போகிறதா?

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3)

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3) – நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற பூமி அழிந்துவிடும் என்று கூறப்படுகின்றது. 2012ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்…

ஏனையவை

யூதர்கள் ஏன் இத்தனை கொடூரமானவர்களாக இருக்கின்றார்கள்?|| மூன்றாம் உலக யுத்தம்? ( பாகம்-45)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-45)- நிராஜ் டேவிட் யூதர்கள் ஏன் தொடர்ச்சியாக அழிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள்? யூதர்களை இந்த உலகம் ஏன் வெறுக்கின்றது? யூதர்கள் ஏன்…