தலைவர் பிரபாகரன் கைப்பற்றப்பட்டால் உடனே சுட்டுக்கொன்றுவிட உத்தரவு

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-111) – நிராஜ் டேவிட் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைவரைக் குறிவைத்து இந்தியப் படையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி பின்நாட்களில் பல இந்தியப் படைத்…

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-14)- நிராஜ் டேவிட்

ஸ்டாலின்கிராட் பிராந்தியத்தில் நிலைகொண்டிருந்த ஜேர்மன் படைகளை அழிதொழிப்பதற்கும், சோவியத்தை ஆக்கிரமித்து நின்ற ஜேர்மனியப் படையினருக்கு பாரிய இழப்பினை ஏற்படுத்துவதற்குமாக மூன்று முக்கிய இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது சோவியத்…

மர்மங்கள்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்-மகாபராதத்திலும் பைபிளிலும் ஆதாரங்கள்?( உண்மையின் தரிசனம்)

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகளின் பிரசன்னம், ஆழுகை இருந்துள்ளது என்பதை நிரூபிப்பதற்கு பைபியில் இருந்து மகாபாரதத்தில் இருந்தும் ஆதாரங்களை எடுத்து…

பூமி அழியப்போகிறதா?

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3)

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3) – நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற பூமி அழிந்துவிடும் என்று கூறப்படுகின்றது. 2012ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்…

ஏனையவை

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-14)- நிராஜ் டேவிட்

ஸ்டாலின்கிராட் பிராந்தியத்தில் நிலைகொண்டிருந்த ஜேர்மன் படைகளை அழிதொழிப்பதற்கும், சோவியத்தை ஆக்கிரமித்து நின்ற ஜேர்மனியப் படையினருக்கு பாரிய இழப்பினை ஏற்படுத்துவதற்குமாக மூன்று முக்கிய இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது சோவியத்…