புதிய பதிவுகள்

இஸ்ரோல் உருவாக்கத்தின்போது அரேபியர்கள் எப்படி ஏமாற்றப்பட்டார்கள்?|| மூன்றாம் உலக யுத்தம்? ( பாகம்-46)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-46)- நிராஜ் டேவிட் இஸ்ரேல் என்ற நாட்டின் உருவாக்கத்தின் பின்னணியில், பல தரப்புக்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதலாவதாக,…

மர்மங்கள்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்-மகாபராதத்திலும் பைபிளிலும் ஆதாரங்கள்?( உண்மையின் தரிசனம்)

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகளின் பிரசன்னம், ஆழுகை இருந்துள்ளது என்பதை நிரூபிப்பதற்கு பைபியில் இருந்து மகாபாரதத்தில் இருந்தும் ஆதாரங்களை எடுத்து…

பூமி அழியப்போகிறதா?

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3)

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3) – நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற பூமி அழிந்துவிடும் என்று கூறப்படுகின்றது. 2012ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்…

ஏனையவை

இஸ்ரோல் உருவாக்கத்தின்போது அரேபியர்கள் எப்படி ஏமாற்றப்பட்டார்கள்?|| மூன்றாம் உலக யுத்தம்? ( பாகம்-46)

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-46)- நிராஜ் டேவிட் இஸ்ரேல் என்ற நாட்டின் உருவாக்கத்தின் பின்னணியில், பல தரப்புக்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதலாவதாக,…