பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3)

0

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 3) – நிராஜ் டேவிட்

நாம் வாழுகின்ற பூமி அழிந்துவிடும் என்று கூறப்படுகின்றது.
2012ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 12ம் திகதியுடன் இந்தப் பூமி அழிந்துவிடும் என்று கூறப்பட்டு, பரவலாக பலராலும் நம்பப்பட்டு, அனைவரிமும் ஒரு வித கலக்கம் ஏற்பட்டிருந்த காலப்பகுதியில் வெளியான உண்மையின் தரிசனம் இது..

மற்றைய பாகங்கள்:

பூமி அழியப் போகின்றதா? (உண்மையின் தரிசனம் – பாகம் 1)

பூமி அழியப் போகின்றதா? (உண்மையின் தரிசனம் – பாகம் 2)

பூமி அழியப் போகின்றதா? (உண்மையின் தரிசனம் – பாகம் 3)

பகிரல்

கருத்தை பதியுங்கள்