தொகுப்பு : அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-111) – நிராஜ் டேவிட் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைவரைக் குறிவைத்து இந்தியப் படையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள்…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-110) – நிராஜ் டேவிட் விடுதலைப் புலிகளின் தலைவரைக் கைதுசெய்யும் – அல்லது கொலைசெய்யும் – நோக்கத்துடன்…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-109) – நிராஜ் டேவிட் இந்தியப் படையினரின் பாரிய முற்றுகைக்குள் அகப்பட்ட நிலையில் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன்…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-108) – நிராஜ் டேவிட் இந்தியப் படையின் ஆக்கிரமிப்புக் காலத்தில் விடுதலைப்புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் வன்னியில் காடுகளின்…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-107) – நிராஜ் டேவிட் இந்தியப் படையினர் ஈழ மண்ணை ஆக்கிரமித்திருந்த காலப்பகுதியில் ஈழத்தில் அப்பொழுது இருந்த…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-106) – நிராஜ் டேவிட் விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் வே.பிரபாகரன் அவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை பற்றிக் குறிப்பிடும்…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-105) – நிராஜ் டேவிட் இந்தியப் படையின் ஆக்கிரமிப்பு இடம்பெற்ற காலங்களில் விடுதலைப் புலி முக்கியஸ்தர்கள், -அதுவும்…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-104) – நிராஜ் டேவிட் பின்நாட்களில் மக்கள் மத்தியில் அதிகம் பிரபல்யம்பெற்ற விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் சில…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-103) – நிராஜ் டேவிட் விடுதலைப் புலிகளின் முக்கிய உறுப்பினர்களான பொட்டம்மான், அன்டன் பாலசிங்கம், நடேசன் போன்றவர்கள் உட்பட…

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள்

அவலங்களின் அத்தியாயங்கள் (பாகம்-102) – நிராஜ் டேவிட் முன்குறிப்பு கடந்த அத்தியாயத்தில் விடுதலைப் புலிகளின் முக்கியஸ்தரான பொட்டம்மான் யாழ்  மருத்துவமனையில்…

1 2 3 12