தொகுப்பு : இன அழிப்பு என்றால் என்ன?

இன அழிப்பு என்றால் என்ன?

தமிழனம் மறந்துவிட்ட ‘தமிழின உயிர்க்கொலை நாள்’ (உண்மையின் தரிசனம்)- நிராஜ் டேவிட் 1990 செப்டெம்பர் மாதத்தில் கிழக்கு பல்கலைக்கழம் மற்றும்…

இன அழிப்பு என்றால் என்ன?

முள்ளிவாய்காலுக்கு முந்திய கனங்கள் (உண்மையின் தரிசனம்) பாகம்-12- நிராஜ் டேவிட் தமிழ் இன அழிப்பின் மற்றொரு சாட்சி. 2009ம் ஆண்டின்…

இன அழிப்பு என்றால் என்ன?

இன அழிப்பு என்றால் என்ன? உண்மையின் தரிசனம் ( பாகம்-6) -நிராஜ் டேவிட். போராடும் ஒரு இனத்தை பட்டினிபோட்டு அடிப்பணியவைக்கமுடியும்…

1 2