தொகுப்பு : மூன்றாம் உலக யுத்தம்?

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-27)- நிராஜ் டேவிட் 1962ம் ஆண்டு சோவியத் யூனியனின் ராணுவ பலம், அமெரிக்க…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-26)- நிராஜ் டேவிட் மிகப் பெரிய இழப்புக்களுடன் வியட்னாமை விட்டு வெளியேறியது அமெரிக்கா.…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-25)- நிராஜ் டேவிட் வியட்மின் போராளிகளின் முதுகெலும்பை உடைத்துவிட்டு, அவர்களுக்கு ஈடுசெய்யமுடியாத இழப்பினை…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-24)- நிராஜ் டேவிட் வியட்னாம் யுத்தத்தின் போது அமெரிக்கா என்ற வல்லரது எண்ணிப்பார்க்க…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-23)- நிராஜ் டேவிட் அமெரிக்காவுக்கும், சோவியத் யூனியனுக்கும் இடையிலான பனிப்போரின் ஒரு முக்கிய…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-22)- நிராஜ் டேவிட் கண்மூடித்தமான கமீயூனிச எதிர்ப்பு அமெரிக்காவை எப்படி முகம்குப்புற விழும்படி…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-21)- நிராஜ் டேவிட் வல்லரசுகளுக்கு இடையிலான வரட்டு கௌரவத்திற்காக நடாத்தப்பட்டதும், வெற்றி தோல்வி…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-20)- நிராஜ் டேவிட் அமெரிக்காவுக்கும், சோவியத் ஒன்றியத்திற்கும் இடையில் சுமார் நான்கு தசாப்தங்களாக…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-19)- நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற இந்தப் பூமிப் பந்தை பல தடவைகள்…

1 2 3