தொகுப்பு : உண்மையின் தரிசனம்

உண்மையின் தரிசனம்

வீரமும், ஓர்மமும் விளையாடிய இடம்தான் நோமன்டி தரையிறக்கம். operation Neptune, Operation Overlord என்ற பெயர்களில் நடைபெற்ற நேசநாடுகளின் நோமன்டித்…

உண்மையின் தரிசனம்

அமெரிக்காவை பசுப்பிக் பிராந்தியத்தின் பக்கமே தலை வைத்துப் படுக்க முடியாத அளவிக்கு பலமானதான ஒரு பதிலடி கொடுக்கவேண்டும் என்று நினைத்தது…

உண்மையின் தரிசனம்

நேற்றுவரை விவசாயிகள் மாத்திரமே இருந்த சோவியத்தில் எங்கிருந்து அத்தனை ஆயுதங்கள் முளைத்தன? நவீன ஆயுதங்களுடன் சண்டைக்கு வந்த ஜேர்மனிய வீரர்களுடன்…

உண்மையின் தரிசனம்

ஸ்டாலின்கிராட் பிராந்தியத்தில் நிலைகொண்டிருந்த ஜேர்மன் படைகளை அழிதொழிப்பதற்கும், சோவியத்தை ஆக்கிரமித்து நின்ற ஜேர்மனியப் படையினருக்கு பாரிய இழப்பினை ஏற்படுத்துவதற்குமாக மூன்று…

உண்மையின் தரிசனம்

லெனின் கிராட்டை முற்றுகை செய்திருந்த ஜேர்மனியப் படையனருக்கு எதிராக சோவியத்தின் மக்கள் மாத்திரமல்ல, சோவியத்தின் காலநிலையும் போராடியது என்பது வரலாற்று…

உண்மையின் தரிசனம்

‘இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் முக்கிய களங்கள்’ என்று சில சண்டைகள் வரலாற்றுப் புத்தகங்களில் பதியப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் மிக முக்கியமான ஒரு…

உண்மையின் தரிசனம்

நீதிபதி இளஞ்செழியன் அவர்கள் மீதான துப்பாக்கிப் பிரயோகம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. வித்தியா கொலை வழக்கின் தீர்ப்பின்…

உண்மையின் தரிசனம்

அமெரிக்கா என்கின்ற உலக வல்லசு சம்பந்தப்படாமல் எப்படி ஒரு உலக யுத்தம் சாத்தியம் இல்லையோ, அதேபோன்று ரஷ;யா என்கின்ற வல்லரசு…

1 2 3 11