தொகுப்பு : உண்மையின் தரிசனம்

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-22)- நிராஜ் டேவிட் கண்மூடித்தமான கமீயூனிச எதிர்ப்பு அமெரிக்காவை எப்படி முகம்குப்புற விழும்படி…

உண்மையின் தரிசனம்

வல்லரசுகளுக்கு இடையிலான வரட்டு கௌரவத்திற்காக நடாத்தப்பட்டதும், வெற்றி தோல்வி இன்றி முடிவடைந்ததுமான கொரிய யுத்தத்தில், மொத்தம் 2.5 மில்லியன் மக்கள்…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-20)- நிராஜ் டேவிட் அமெரிக்காவுக்கும், சோவியத் ஒன்றியத்திற்கும் இடையில் சுமார் நான்கு தசாப்தங்களாக…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-19)- நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற இந்தப் பூமிப் பந்தை பல தடவைகள்…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-18)- நிராஜ் டேவிட் உலக வரலாற்றின் அதிக இழப்புக்களை ஏற்படுத்தியதும், மிகப் பெரியதும்…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-17)- நிராஜ் டேவிட் வீரமும், ஓர்மமும் விளையாடிய இடம்தான் நோமன்டி தரையிறக்கம். operation…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-16)- நிராஜ் டேவிட் அமெரிக்காவை பசுப்பிக் பிராந்தியத்தின் பக்கமே தலை வைத்துப் படுக்க…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-15)- நிராஜ் டேவிட் நேற்றுவரை விவசாயிகள் மாத்திரமே இருந்த சோவியத்தில் எங்கிருந்து அத்தனை…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-14)- நிராஜ் டேவிட் ஸ்டாலின்கிராட் பிராந்தியத்தில் நிலைகொண்டிருந்த ஜேர்மன் படைகளை அழிதொழிப்பதற்கும், சோவியத்தை…

உண்மையின் தரிசனம்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-13)- நிராஜ் டேவிட் லெனின் கிராட்டை முற்றுகை செய்திருந்த ஜேர்மனியப் படையனருக்கு எதிராக…

1 2 3 12